ELECCIONS CONSELL ESCOLAR 23 -24

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director o directora, professorat, alumnes, personal d’administració i serveis, etc.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.